www.selcukakman.com Sitesinin Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Bu metin, www.selcukakman.com sitesinin kişisel verilerini nasıl işlediği hakkında sizleri bilgilendirmeyi

amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular, aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.


Kişisel verilerimin işlenmesinden kim sorumlu?

www.selcukakman.com sitesi kişisel verilerinin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt sisteminin

yönetimini sağlıyor.


Kişisel verilerim nasıl toplanıyor?

Aşağıda kişisel verilerinizi toplama kanal ve yöntemlerimiz yer almaktadır:

Kişisel verilerinizi toplama kanalları; internet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan iletişim formlarını

doldurmanız; telefon, e-posta, sosyal medya hesapları veya whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime

geçmeniz halinde belirtilen kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.


Hangi kişisel verilerim işleniyor?

Ad soyad, email, telefon


Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?

Kişisel verilerinizi, atölye programlarından haberdar olmanız amaçlarıyla işliyoruz.


Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğu durumlarda,

faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılacaktır.

Ayrıca, üçüncü kişilerden ürün/hizmet desteği almak amacıyla, kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışındaki

hizmet sağlayıcı taraflara da (örneğin, ileti gönderim hizmeti aldığımız taraflara) aktarılabilecektir.


Kişisel verilerimi işlerken dayanılan hukuki sebepler neler?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın

tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması”

hukuki sebeplerine dayanmaktayız. 


Kişisel veri sahibi olarak haklarımı nasıl kullanabilirim?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar

bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında

Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki

yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz: sa.akman@gmail.com

Selçuk Akman

ONLINE UYGULAMALU SENARYO ATÖLYESİ

www.selcukakman.com